Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »

Tio frågor och svar om du skall sälja företaget via t.ex. en företagsförmedling

Nedan sammanställs de viktigaste och mest återkommande frågorna från personer som skall sälja sitt företag via t.ex. en företagsförmedling. Frågorna är besvarade efter många års erfarenhet av rådgivning vid försäljning av företag på ledande företagsförmedlingsföretag.

1. Hur mycket är mitt företag värt?

Ett företags värde varierar mellan olika företag och skiljer sig mellan olika branscher. Värdet ligger i betraktarens ögon och är ingen exakt vetenskap. Däremot så är risk och framtida resultat de aspekter som alltid beaktas vid uträkning av ett företags värde, oavsett om det är fastigheter eller oljeprospektering som utgör företagets verksamhetsbas.

Vid en generalisering, så kan man säga ett företag i snitt värderas till en multipel på nästkommande års resultat (rörelseresultat). T.ex. om ett företag normalt genererar 1 miljon i rörelseresultat, så “brukar” företaget värderas till ca fyra till sju gånger rörelseresultatet. Alltså skulle företaget i detta exempel vara värt mellan 5 och 7 miljoner.

Ett snabbväxande företag värderas givetvis till en högre multipel på rörelseresultatet och ett litet företag med små tillväxtmöjligheter möjligen lägre än 4 gånger.

Potential, framtid och risk går hand i hand, och ytterligare aspekter som självklart påverkar är företagets tillgångar och skulder. Läs mer under sälja företag/företagsvärdering eller på denna länk: värdera ditt företag (extern – öppnas i nytt fönster).

Läs mer om: bolagsvärdering (extern länk)

till toppen av sälja företag.se

2. Är du redo att sälja företaget?

Att sälja sitt bolag gör man bara en gång, därför är det viktigt att noggrant ha tänkt igenom om man verkligen vill sälja företaget. Det finns flera anledningar till en företagsförsäljning såsom t.ex:

  • att företaget behöver större finansiella muskler för att överleva marknaden
  • företaget står inför kraftiga investeringar som nuvarande ägaren inte har möjlighet eller ork att genomföra
  • ägaren skall dra sig tillbaka eller,
  • att företaget har fått ett attraktivt bud från en utomstående part

Oavsett anledning så är det du som skall fatta det slutliga beskedet om en företagsöverlåtelse. Väg fördelarna mot nackdelarna och gör ett klokt val innan du sätter ut lappen: ”företag till salu” på dörren. Nödvändigtvis behöver du inte sälja hela företaget, läs mer nedan för olika sätt att sälja företag på såsom t.ex. via en företagsförmedling..

till toppen av sälja företag.se

3. Olika sätt att sälja företaget på

Som ägare till ett företag så finns det flera alternativ vid en företagsförsäljning:

Nyemission
Dels kanske du inte behöver eller vill sälja hela företaget, då är det lämpligt att göra en nyemission. Alltså du säljer en procentandel av företagets aktier för att företaget behöver dessa pengarna för att genomföra nya och förhoppningsvis värdehöjande investeringar. Viktigt att tänka innan du genomför en nyemission, är konsekvenserna av ytterligare en delägare. Du är efter en nyemission inte längre ensam ägare utan du måste troligen resonera och samsas med en annan delägare. I kombination med en nyemission kan ägaren välja att “plocka ut” en liten del av emissionsbeloppet, för att få lite pengar att röra sig mer.

Börsnotering
En börsnotering kan göras på en valfri marknadsplats. Detta medför oftast en hel del krav på redovisning, kommunikation och ansvar. Klarar du detta? Ibland kan en nyintroduktion vara det mest attraktiva försäljningsalternativet för att du skall kunna få bäst betalt. Som en börsnoterad aktör får du även snabbare tillgång till riskkapital och kapitaltillskott genom nyemittering utav aktier. Företaget blir också, på gott och ont, mer välkänt. En börsnotering rekommenderas oftast för större företag.

Full försäljning
Vid en full försäljning säljs företaget till den som betalar bäst. En viktig frågeställning är huruvida företaget klarar sig utan dig vid rodret, eller som majoritetsägare, och om du har tänkt att stanna kvar inom bolaget eller ej. Det brukar oftast finnas möjligheter för dig att jobba kvar om du vill; sitta med i framtida styrelser osv. Frågan är bara vad du vill. Bryr du dig mest om vem som köper ditt företag eller hur mycket pengar du kan få? Detta diskuteras mer under sälja företag/vem är den bästa köparen >>

till toppen av sälja företag.se

4. Olika köparkategorier om du skall sälja företaget

Det finns egentligen två typer av köparkategorier, finansiella och industriella aktörer.

Industriella aktörer
En industriell aktör är oftast en konkurrent, leverantör, återförsäljare eller ett företag inom ett närliggande område som vill utöka sina befintliga produktportfölj, etablera sig på en ny marknad eller befästa sin position på en befintlig marknad. Motiven kan vara många och för att du skall kunna attrahera dessa i en försäljningsprocess krävs det att du förstår deras olika motiv. Största skillnaden mellan en industriell och finansiell aktör är oftast att den industriella aktören har synergier med ditt företag vid ett övertagande. Alltså företagen kan dela vissa kostnader över två företag.

Finansiella aktörer
De finansiella aktörerna domineras av private equity aktörer och institutionella spelare som har specialiserat sig inom olika områden såsom; turn-arounds, tillväxtföretag, företag med finansiella svårigheter, generationsskiften osv. Oftast investerar dessa aktörer tillsammans med den sittande ledningen i företagen, så kallade management buy-outs. De finansiella aktörerna bidrar med nätverk, bolagsstyrning och kapital. Läs mer under sälja företag/finansiella aktörer >>

till toppen av sälja företag.se

5. Vem är den bästa köparen till mitt företag

Ibland kanske inte den som betalar mest alltid är den bästa köparen till ditt företag. Det beror lite på vilken situation du har tänkt dig efter en företagsförsäljning. Det finns två basscenarion:

Sälja en del av företaget?
Om du skall sälja en del av företaget finns det ett flertal parametrar som skall stämma in såsom t.ex. personkemi och affärsplan. Om du säljer 30% av företaget i dag, då har du fortfarande 70% kvar att sälja om kanske fem år. Vilken partner kan då se till att skapa mest värde under den period som ni arbetar tillsammans? Denna fråga kanske är den allra viktigaste, så det gäller att inte vara dumsnål och endast se till parametern pris vid ett utvärderande av intressenter.

Sälja hela företaget?
Om du skall sälja hela ditt företag, du känner att du har gjort ditt, då är kanske priset den viktigaste parametern vid urvalet av vem som skall få köpa ditt företag. Många företagsägare är, med all rätt, stolta över sitt livsverk och vill att bolaget skall hamna i “rätt händer”, då är priset inte den viktigaste faktorn, utan oftast är pris i kombination med rykte, finansiell stabilitet och framtidsplaner de viktigaste parameterna om du skall sälja företag-et .

till toppen av sälja företag.se

6. Vad blir min roll efter att jag sålt företaget?

Som ägare till ett livsverk vill man inte alltid släppa iväg sitt företag till vem som helst eller hur som helst. Det är viktigt att du resonerar kring vad du själv vill, innan du säljer ditt företag. Vill du vara kvar i det operativa, vill du ha en mer senior roll å rulla tummarna i ett styrelserum eller vill du rent av så långt bort från företaget som det bara går. Du kommer att kunna välja delar av detta själv, men behöver du kompromissa med den köpande parten. Den som köper ditt företag kräver alltsomoftast att du på något sätt skall vara delaktig även i framtiden, det beror helt enkelt på hur beroende ditt företag är av dig. Har du varit mycket engagerad och företag är uppbyggt kring dig och din kompetens, då kommer de knappast att släppa dig billigt. Företagen brukar oftast knyta upp köpeskillingen till framtida vinster, så att du skall få incitament att fortsätta jobba inom företaget. Under denna period kommer företaget att anpassas så att det inte är lika personberoende och du kan slutligen lämna.

till toppen av sälja företag.se

7. Hur ser en försäljningsprocess ut vid en företagsförsäljning

Sälja företag steg 1 – är att bestämma sig för om man vill sälja eller inte. Låter kanske enkelt, men det är inte alltid så enkelt, utan att ha bestämt sig så är det svårt att driva en effektiv process.

Sälja företag steg 2 – är att skapa sig en förståelse och kunskap om marknaden, dess drivkrafter, tillväxt och möjligheter. I denna fas gäller det även att identifiera de bästa lämpade köparna till ditt företag. Parallellt med fas två gäller det att börja presentera ditt företag, dina styrkor och särart.

Sälja företag steg 3 – så skall ditt företag presenteras för potentiella utvalda intressenter oftast på en så kallad management presentation.

Sälja företag steg 4 – förväntar du dig att motparten kommer in med indikativa bud som visar att de är seriösa och intresserade av ditt företag. Förhoppningsvis ligger dessa i en nivå som du kan acceptera. Därefter släpper du in de intressenter som du anser är bäst så att de närmre får titta på företaget och gå igenom viktiga avtal osv för att kunna formulera ett slutbud på ditt företag. Att gå igenom ett företags räkenskaper och hemligheter kan oftast vara mycket känsligt för dig och ditt företag, så normalt sätt innan man släpper in någon, så får de skriva på ett sekretessavtal.

Sälja företag steg 5 – så lämnar köparen en slutlig bud och därefter sker en förhandling om det slutliga priset och avtalsvillkor. Processen ter sig alltid olika beroende på hur stort ditt företag är, men två saker som är viktig för att du skall få ut ett högt pris för ditt företag är att alltid ha konkurrens och initiativ i processen. Om någon annan hela tiden bestämmer villkoren så riskerar du att tappa värde och momentum i processen. I avsaknad av konkurrens så sker samma sak, men det blir ännu påtagligare på priset. Även om du bara har en intressent, försök att få den potentiella intressenten att tro att det är fler involverade, det kommer att påskynda hans agerande och förhoppningsvis slipper du skambud.

Här kan du t.ex. se en lista på företag till försäljning just nu.

till toppen av sälja företag.se

8. Maximera försäljningsvärdet vid en företagsförsäljning

Det finns många moment som gör att får bra betalt för ditt företag. Här följer tre moment som är viktiga:

Identifiera den bästa köparen
Olika företag har olika många potentiella köpare, vissa företag har endast ett fåtal tänkbara förvärvare och andra företag har en uppsjö. Det gäller att göra sin hemläxa och att identifiera köparna vare sig de befinner sig i Sverige eller i utlandet. Därefter gäller det att förstå varför de skulle vilja köpa just ditt företag. Aspekter som kan vara viktiga hos ditt företag hos andra aktörer är t.ex. synergier med dig, din marknadsposition och potential i befintlig verksamhet och vad de ser för rationaliseringsmöjligheter mellan era företag. Ett stort företag kanske endast finner den bästa köparen (den som betalar bäst) genom en börsnotering.

Presentera ditt företag
Du vet ju naturligtvis att ditt företag är det absolut mest välskötta, bästa varumärket och de bästa produkterna eller tjänsterna på marknaden. Att din framtida försäljning dessutom kommer att dubblas inom de tre kommande åren, det vet du ju också. Men tyvärr tror ingen intressent på detta (utåt i alla fall), för allt det du har radat upp som positivt – det kostar ju tyvärr pengar. En väl underbyggd presentation av ditt företag med underbyggande av framtida tillväxtplaner kombinerat med finansiella pålitliga siffror och prognoser hjälper dig att uppnå detta.

Förhandlingsskicklighet
En duktig förhandlare kan sänka sitt initiala bud på företaget rejält genom effektiva förhandlingsmetoder. Här gäller det att du tidigare under processen har flaggat upp eventuella “deal breakers” situationer och kört med öppna kort redan från början. Att komma in i en förhandling med tvivelaktig bokföring osv är aldrig något positivt för köpesumman utan brukar resultera i omskrivningar av avtal och framtida ofördelaktiga förpliktelser.

Läs mer om hur du maximerar försäljningspriset vid en företagsförsäljning (extern länk).

till toppen av sälja företag.se

9. Varför anlita en finansiell rådgivare?

Det varierar nog från fall till fall. Har du ett litet företag så riskerar du att betala mer än vad du får tillbaks. Då är nog lokala bankmän, egna affärskontakter, företagsmäklare och förmedlingshemsidor bättre (läs mer under sälja företag och kostnader ).

Om du har ett större företag finns det dock ett flertal anledningar som talar för att du skall använda dig av en rådgivare innan du vill lägga ut ditt bolag till salu. En försäljningsprocess tar tid och slukar resurser, för mycket av detta arbete riskerar att både göra ditt företag sämre samtidigt som försäljningsprocessen blir dålig. Den stora anledningen är dock att en finansiell rådgivare oftast är duktiga på att identifiera rätt köpare (som är villiga och kan betala mest), presentera ditt företag på ett trovärdigt sätt och att driva processen från start till mål inom uppsatta tidsramar. Det finns scenarios som vi tagit del av då en företagare trott att hans företag varit värt 100 miljoner och sedan fått sålt det för 300 miljoner. Så är det givetvis inte alltid, men ibland kan det vara värt att stämma av med någon som faktiskt gör detta dagligen.

till toppen av sälja företag.se

10. Skatt och juridik i samband med en företagsförsäljning


Skatt
Om du skall sälja ditt företag och vet att du kommer att få en stor peng över när dagen är slut, då är det viktigt att du tar kontakt med en skattejurist i god tid innan alla kontrakt är påskrivna. Dessa skattejurister är oftast gratis till en början, dock finns det inga gratis luncher, och de kommer att vilja placera alla dina pengar en vacker dag. Men du har inga förpliktelser mot dessa, så utnyttja så länge samvetet tål.

Juridik
Beträffande juridiken, så bestämmer givetvis storleken på ditt företag hur komplicerat detta kommer att bli. Rådfråga gärna en jurist tidigt i processen kring de frågor som är svåra såsom t.ex. patentfrågor, affärsrelationer osv. Dessa jobbar oftast per timme, om du känner någon, bjud denna person på lunch och mjölka ut så mycket du kan. Senare i processen är det även bra att någon med kontraktsvana kan granska det slutliga avtalet så att du inte går på riggade fällor. Det är nästan alltid köpsidan som anlitar jurister för att granska dina verksamhetskritiska avtal vid utvärderandet av ditt företag inför en företagsförsäljning.

till toppen av sälja företag.se

Sitemap
I samarbete med foretagsvardering.org |