Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »

Sälja företaget frågor (forts.)


Företagsvärdering (forts.)

Ett företag kan värderas utifrån olika värderingsaspekter.

  • I botten finns det värde som företaget har idag, alltså hur det går och står
  • På nästa nivå så värderas företaget med eventuella synergier med hänsyn till det köpande bolaget (Om bolaget t.ex. värderar ditt företag till 100 mkr, och det köpande bolaget har 20 mkr i syneriger med dig, då kan de egentligen bjuda 120 kr för något som är värt 100mkr…)
  • På tredje nivån så tänker sig intressenten storslagna expansionsplaner och rationaliseringseffekter (om vi skär ner där, använder vår kompetens osv, så kan vi öka vinsten med 5 och således betala t.ex. 20 mkr mer än initialt)
  • På sista nivån, så ges företaget en strategisk premie för att denna kanske sitter på en marknadsposition som är värd att betala extra för (t.ex. det spelar ingen roll vad det kostar, detta företaget måste vi bara köpa annars så…)

Denna värderingsaspekt är mer konceptuell, men underlättar om man skall förstå vad en investerare letar efter vid ett företagsköp. Lyckas ett företag trovärdiggöra att alla dessa nivåer innehas, kan en mycket högre köpeskilling fås. Detta brukar oftast finansiella rådgivare jobba mot, för att få köparen att tro på denna värderingsbild av företaget.

Olika värderingsmetoder:

Om du vill veta ett exakt värde på just ditt onoterade bolag, då finns det tre olika värderingsansatser som är vedertagna.

Jämförande värdering

Det är egentligen en nyckeltalsvärdering då man jämför marknadsnoterade företag med ditt. Oftast talar man om nyckeltal såsom Enterprise value / rörelseresultat före avskrivningar (EV/EBITDA) och Enterprise value / försäljning (EV/SALES) vid en jämförande värdering. (EV = värdet på det egna kapitalet (marknadsvärdet) plus kassan minus skulder). Om ditt företag liknar ett noterat bolag, kan du se hur detta företaget värderas i förhållande till t.ex. rörelseresultat eller omsättning. Exempel: EV/SALES på sju noterade bolag har en median på värdet 1. Ditt företags värde är således 1 ggr din försäljning osv.

Tidigare transaktioner

Gjorda transaktioner inom din bransch brukar oftast ge en fingervisning om hur mycket företag är villiga att betala t.ex. per  konsult, eller hur mycket de vill betala i förhållande till vinst och försäljning. Detta går ofast att läsa i press releaser om du inte har tillgång till transaktionsdatabaser. Använd gärna medianen av ett flertal liknande transaktioner för att få högre trovärdighet i ditt värdeanspråk.

Kassaflödesvärdering

En annan vedertagen metod är kassaflödesvärdering, i en sådan modell diskonteras framtida vinster med en kapialkostnad som resulterar i vad ditt bolag är värt idag. Modellen kallas även DCF värdering och är inte så komplicerad som det låter.

Här kan du läsa mer om företagsvärdering (extern länk) eller kontrollera hur mycket ditt företag är värt (extern länk).

till huvudsidan


Finansiella aktörer (forts.)

De finansiella aktörerna köper alltifrån 10% till 100% av företag beroende på situation. Största skillnaden mellan industriella aktörer och finansiella aktörer är att de finansiella aktörerna oftast arbetar med högre företagsbelåning. Deras avancerade kalkylker och beräkningar av ett företags värde, kan ibland göra att de är villiga att betala mer vid ett företagsförvärv än industriella aktörer (om tillgången till kapital på marknaden är god). Detta är kanske i grunden fel eftersom ett företag med synergier borde kunna betala mer än en som bara utnyttjar belåning – men så har det alltså varit under större delen av 2000-talet. Det går bra när det går upp och mindre bra ner det går ner.

till huvudsidan


Kostnader (forts.)

Det är onekligen en del kostnader i samband med en företagsförsäljning. Det är precis som med allt annat, du får vad du betalar för.

  • För mindre företag är en internetbaserad mäkleritjänst prisvärt. Försök att hitta en mer seriös sådan i så fall. På Blocket säljs en hel del företag, men knappast seriöst
  • För små till mellanstora företag finns det olika företagsförmedlingstjänster. Vet inte exakt vad de har för avgifter, men det är säkerligen några procent på transaktionsvärdet likt en bostadsmäklare. Går säkert att förhandla till sig fast pris för både bolagsvärdering och själva förmedlingstjänsten
  • Vid ett mellanstort till stort företag , då krävs det nästan en finansiell rådgivare, och där beror det helt och hållet på. Men räkna med en minimiavgift på en miljon och uppåt plus kostnader för juridiska tjänster och extrakostnader. Eventuellt även en liten löpande kostnad som betalas per månad a 75k och uppåt. Oavsett storlek, räkna på mellan 2 och 6% på köpesumman så får du nog en ganska bra uppfattning. Precis som vid en bostadsförsäljning går det att bygga så kallade trappor som gör att rådgivaren kan tjäna mer om denne gör ett bra jobb

till huvudsidan

Sitemap
I samarbete med foretagsvardering.org |