Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »

Etikett 'köpare'

5. Vem är den bästa köparen till mitt företag

Ibland kanske inte den som betalar mest alltid är den bästa köparen till ditt företag. Det beror lite på vilken situation du har tänkt dig efter en företagsförsäljning. Det finns två basscenarion:

Sälja en del av företaget?
Om du skall sälja en del av företaget finns det ett flertal parametrar som skall stämma in såsom t.ex. personkemi och affärsplan. Om du säljer 30% av företaget i dag, då har du fortfarande 70% kvar att sälja om kanske fem år. Vilken partner kan då se till att skapa mest värde under den period som ni arbetar tillsammans? Denna fråga kanske är den allra viktigaste, så det gäller att inte vara dumsnål och endast se till parametern pris vid ett utvärderande av intressenter.

Sälja hela företaget?
Om du skall sälja hela ditt företag, du känner att du har gjort ditt, då är kanske priset den viktigaste parametern vid urvalet av vem som skall få köpa ditt företag. Många företagsägare är, med all rätt, stolta över sitt livsverk och vill att bolaget skall hamna i “rätt händer”, då är priset inte den viktigaste faktorn, utan oftast är pris i kombination med rykte, finansiell stabilitet och framtidsplaner de viktigaste parameterna om du skall sälja företag-et .

till toppen av sälja företag.se

Det finns många moment som gör att får bra betalt för ditt företag. Här följer tre moment som är viktiga:

Identifiera den bästa köparen
Olika företag har olika många potentiella köpare, vissa företag har endast ett fåtal tänkbara förvärvare och andra företag har en uppsjö. Det gäller att göra sin hemläxa och att identifiera köparna vare sig de befinner sig i Sverige eller i utlandet. Därefter gäller det att förstå varför de skulle vilja köpa just ditt företag. Aspekter som kan vara viktiga hos ditt företag hos andra aktörer är t.ex. synergier med dig, din marknadsposition och potential i befintlig verksamhet och vad de ser för rationaliseringsmöjligheter mellan era företag. Ett stort företag kanske endast finner den bästa köparen (den som betalar bäst) genom en börsnotering.

Presentera ditt företag
Du vet ju naturligtvis att ditt företag är det absolut mest välskötta, bästa varumärket och de bästa produkterna eller tjänsterna på marknaden. Att din framtida försäljning dessutom kommer att dubblas inom de tre kommande åren, det vet du ju också. Men tyvärr tror ingen intressent på detta (utåt i alla fall), för allt det du har radat upp som positivt – det kostar ju tyvärr pengar. En väl underbyggd presentation av ditt företag med underbyggande av framtida tillväxtplaner kombinerat med finansiella pålitliga siffror och prognoser hjälper dig att uppnå detta.

Förhandlingsskicklighet
En duktig förhandlare kan sänka sitt initiala bud på företaget rejält genom effektiva förhandlingsmetoder. Här gäller det att du tidigare under processen har flaggat upp eventuella “deal breakers” situationer och kört med öppna kort redan från början. Att komma in i en förhandling med tvivelaktig bokföring osv är aldrig något positivt för köpesumman utan brukar resultera i omskrivningar av avtal och framtida ofördelaktiga förpliktelser.

Läs mer om hur du maximerar försäljningspriset vid en företagsförsäljning (extern länk).

till toppen av sälja företag.se

Sitemap
I samarbete med foretagsvardering.org |