Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »

Etikett 'motiv'

4. Olika köparkategorier om du skall sälja företaget

Det finns egentligen två typer av köparkategorier, finansiella och industriella aktörer.

Industriella aktörer
En industriell aktör är oftast en konkurrent, leverantör, återförsäljare eller ett företag inom ett närliggande område som vill utöka sina befintliga produktportfölj, etablera sig på en ny marknad eller befästa sin position på en befintlig marknad. Motiven kan vara många och för att du skall kunna attrahera dessa i en försäljningsprocess krävs det att du förstår deras olika motiv. Största skillnaden mellan en industriell och finansiell aktör är oftast att den industriella aktören har synergier med ditt företag vid ett övertagande. Alltså företagen kan dela vissa kostnader över två företag.

Finansiella aktörer
De finansiella aktörerna domineras av private equity aktörer och institutionella spelare som har specialiserat sig inom olika områden såsom; turn-arounds, tillväxtföretag, företag med finansiella svårigheter, generationsskiften osv. Oftast investerar dessa aktörer tillsammans med den sittande ledningen i företagen, så kallade management buy-outs. De finansiella aktörerna bidrar med nätverk, bolagsstyrning och kapital. Läs mer under sälja företag/finansiella aktörer >>

till toppen av sälja företag.se

Ibland kanske inte den som betalar mest alltid är den bästa köparen till ditt företag. Det beror lite på vilken situation du har tänkt dig efter en företagsförsäljning. Det finns två basscenarion:

Sälja en del av företaget?
Om du skall sälja en del av företaget finns det ett flertal parametrar som skall stämma in såsom t.ex. personkemi och affärsplan. Om du säljer 30% av företaget i dag, då har du fortfarande 70% kvar att sälja om kanske fem år. Vilken partner kan då se till att skapa mest värde under den period som ni arbetar tillsammans? Denna fråga kanske är den allra viktigaste, så det gäller att inte vara dumsnål och endast se till parametern pris vid ett utvärderande av intressenter.

Sälja hela företaget?
Om du skall sälja hela ditt företag, du känner att du har gjort ditt, då är kanske priset den viktigaste parametern vid urvalet av vem som skall få köpa ditt företag. Många företagsägare är, med all rätt, stolta över sitt livsverk och vill att bolaget skall hamna i “rätt händer”, då är priset inte den viktigaste faktorn, utan oftast är pris i kombination med rykte, finansiell stabilitet och framtidsplaner de viktigaste parameterna om du skall sälja företag-et .

till toppen av sälja företag.se

Det varierar nog från fall till fall. Har du ett litet företag så riskerar du att betala mer än vad du får tillbaks. Då är nog lokala bankmän, egna affärskontakter, företagsmäklare och förmedlingshemsidor bättre (läs mer under sälja företag och kostnader ).

Om du har ett större företag finns det dock ett flertal anledningar som talar för att du skall använda dig av en rådgivare innan du vill lägga ut ditt bolag till salu. En försäljningsprocess tar tid och slukar resurser, för mycket av detta arbete riskerar att både göra ditt företag sämre samtidigt som försäljningsprocessen blir dålig. Den stora anledningen är dock att en finansiell rådgivare oftast är duktiga på att identifiera rätt köpare (som är villiga och kan betala mest), presentera ditt företag på ett trovärdigt sätt och att driva processen från start till mål inom uppsatta tidsramar. Det finns scenarios som vi tagit del av då en företagare trott att hans företag varit värt 100 miljoner och sedan fått sålt det för 300 miljoner. Så är det givetvis inte alltid, men ibland kan det vara värt att stämma av med någon som faktiskt gör detta dagligen.

till toppen av sälja företag.se

Sitemap
I samarbete med foretagsvardering.org |